Pravila obnašanja na smučišču

pravila obnašanja na smučanju smučanje bonton smučišča

Mednarodna smučarska zveza FIS, je izdala pravilnik o obnašanju na smučišču. To so pravila obnašanja na smučišču, ki se jih mora držati vsak odgovoren smučar. Zavedati se moramo, da na smučanju nismo sami, gneča na smučiščih pa zahteva veliko samodiscipline in spoštovanje pravic vseh smučarjev ter drugih uporabnikov smučišča.

Zabavne ilustracije, da bi si lažje zapomnili pravila obnašanja na smučišču, je prispeval legendarni Miki Muster.

pravila obnašanja na smučanju bonton smučanje smučišče

Mednarodna pravila obnašanja na smučišču

Vedeti moramo, da se pod definicijo smučarjev, štejejo vsi udeleženci na smučišču. Smučar je tudi deskar, telemark smučar, ”fun carver”, tekač na smučeh in drugi. Vsak izmed njih se mora zavedati razlik med njimi in smučati tako, da lahko pravočasno reagira glede na tip in značilnost smuči (alpske smuči, telemark smuči, snowboard, “fun carv” smuči …).

Smučar do 14. leta starosti mora uporabljati zaščitno smučarsko čelado!

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Obzirnost do drugega

Smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali poškoduje drugega.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Obzirnost do drugih!

Smučarsko znanje

Smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi. Svojo hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojemu znanju, terenskim, snežnim in vremenskim razmeram ter gostoti prometa na smučišču.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Smučarsko znanje

Izbira smučine

Smučar, ki prihaja od zadaj, mora smer svoje vožnje izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Izbira smučine

Prehitevanje

Prehitevanje je dovoljeno od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar le, če je razdalja dovolj velika, da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za vsa njegova gibanja.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Prehitevanje na smučišču

Nadaljevanje smučanja

Smučar, ki želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi po njem spet zapeljati ali se po njem vzpenjati, se mora prepričati navzgor in navzdol, da to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Nadaljevanje smučanja

Ustavljanje

Smučar se mora izogibati ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če to ni nujno potrebno. Smučar, ki je tam padel, se mora čim hitreje umakniti oziroma opozoriti na svojo navzočnost.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Ustavljanje na progi

Vzpenjanje – sestopanje

Smučar, ki se vzpenja ali spušča peš, mora to storiti na robu smučišča.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Vzpenjanje in sestopanje

Upoštevanje označb

Smučar mora upoštevati vse znake in signalizacijo.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Upoštevanje označb!

Pomoč ob nesreči

Ob nezgodi je vsak smučar dolžan pomagati.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Pomoč ob nesreči

Dolžnost legitimiranja

Vsak smučar, če je priča ali udeleženec, odgovoren ali ne, se mora v primeru nezgode legitimirati.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Legitimiranje

Dodatna pravila obnašanja za deskarje na snegu

Sprememba smeri

Zaradi omejene stranske vidljivosti (zorni kot) pri deskarjih na snegu je pred vsako premembo smeri zelo pomembno vselej preveriti prostor na levi in na desni.

Varovanje deske

Prednjo nogo je treba pripeti z varnostnim jermenom na desko. Samo na tak način lahko preprečimo, da v primeru padca oz. drugega razloga deska ne uide po pobočju in s tem ogrozi varnost drugih uporabnikov smučišča.

Posebna obutev

Raznovrstna stremena (vezi) so vsa prilagojena čevljem za deskanje na snegu. Čevlji za alpsko smučanje so preveč togi in onemogočajo potreben stranski nagib.

Žičniške naprave

Vlečnice lahko uporablja samo tisti deskar, ki obvlada deskanje v taki meri, da lahko samostojno uporablja vlečnico. Med vožnjo na vlečnici mora biti zadnja noga odpeta iz vezi in prosta na deski.

Dodatna pravila za smučarje tekače (hoja in tek na smučeh)

Signalizacija, smer teka in tehnika teka

Na tekaških progah in smučinah je treba teči v določeni smeri in tehniki ter upoštevati oznake in signale (table z napotki).

Izbira smučine in proge

V primeru dveh ali več smučin je treba teči v skrajni desni smučini. Tekači v skupinah morajo teči drug za drugim v desni smučini. V prosti tehniki je treba teči v desni smučini tekaške proge).

Prehitevanje

Prehitevanje je dovoljeno po levi ali desni strani. Sprednjemu tekaču se ni treba umikati. Če pa to lahko stori brez nevarnosti, naj se umakne.

Nasprotni “promet”

Pri srečanju se morata oba smučarja tekača umakniti v desno. Prednost ima tisti, ki se spušča.

Izpraznitev smučine in proge

Kdor se ustavi, mora izstopiti iz smučine/proge. Tudi tekač, ki je padel, se mora najhitreje umakniti iz smučine/proge.

pravila obnašanja na smučišču smučanje pravila bonton smučišče

Upoštevajte tudi pravila ekologije in odpadkov ne odlagajte kjerkoli!

 

 

Tagi:


NI komentarjev

Komentiraj