Nujne zdravstvene storitve

kartica za nujne zdravstvene storitve

Pred potovanjem je nujno, da si uredimo tudi zdravstveno zavarovanje za tujino.

Nujne zdravstvene storitve, nam krije že obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar si moramo kljub temu pred odhodom urediti listine, ki so brezplačne.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja:

  • v vseh državah članicah EU (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, (Slovenija), Španija, Švedska ter Velika Britanija in Severna Irska).
  • v državah evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Liechenstein, Norveška)
  • v Švici, Makedoniji, Srbiji, Črni gori in v Avstraliji

Konvencijsko potrdilo

Kovnecijsko potrdilo uporabimo za uveljavljanje zdravstvenih storitev na območju Bosne in Hecegovine.

nujno zdravstveno zavarovanje potovanje tujina kartica zzzs

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja za nujne zdravstvene storitve

Kako pridobiti listine za nujne zdravstvene storitve?

Evrospko kartico zdravstvenega zavarovanja in/ali konvencijsko potrdilo lahko naročite na internetu, preko mobilnega telefona (aplikacija za pametne telefone) ali pa se oglasite v najbližji pisarni ZZZS.

Listine je potrebno naročiti najmanj 4 delovne dni pred odhodom.  Izdane bodo za najmanj 30 dni in največ za 1 leto, odvisno od veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe. Za začetek veljavnosti listine se šteje datum naročila + 1 dan. Po preteku veljavnosti listine je potrebno naročiti novo listino.

Če Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja že imate, lahko novo naročite največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice.

Konvencijsko potrdilo pa lahko naročite kadarkoli pred iztekom veljavnega potrdila.

Obseg in način uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev

V državah EU, EGP ter Švici se lahko z evropsko kartico uveljavljajo nujne oz. potrebne zdravstvene storitve in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Gre za  storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v teh državah. OPOZORILO: Evropska kartica ne pokriva stroškov zdravljenja oz. poroda v državah članicah EU, EGP ter Švici, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v teh državah zdravljenje oz. porod.

V Makedoniji lahko zavarovana oseba z evropsko kartico uveljavlja pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči (nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe)  in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, pri čemer morate poleg evropske kartice obvezno priložiti tudi spremni dopis z izpisom osebnih podatkov.

V Srbiji in Črni Gori lahko zavarovana oseba uveljavlja pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči (nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe) z evropsko kartico oz. certifikatom ter pripadajočim spremnim dopisom z izpisom osebnih podatkov. Potrebno se je zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v tujini, v nujnih primerih pa se lahko zavarovana oseba zglasi neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

V Bosni in Hercegovini lahko zavarovana oseba s konvencijskim potrdilom (SI/BIH 3 “Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini”) uveljavlja pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči (nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe) in sicer se je potrebno zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v tujini, v nujnih primerih pa se lahko zavarovana oseba zglasi neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

V Avstraliji lahko zavarovana oseba uveljavlja pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči (nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe) neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, pri čemer mora poleg evropske kartice oz. certifikata obvezno predložiti tudi potni list. Če bo zavarovana oseba morala v Avstraliji stroške za zdravstvene storitve poravnati sama, mora zahtevek za povračilo stroškov vložiti neposredno pri avstralskemu pristojnemu nosilcu (Medicare poslovalnicah) v kraju začasnega bivanja. V skladu z Meddržavni sporazumom o zagotavljanju zdravstvenega varstva vam namreč ZZZS stroškov ne more povrniti.

Več informacij o uveljavljanju nujnih zdravstvenih storitev si preberite na spletnih straneh ZZZS.

Tagi:


NI komentarjev

Komentiraj