Morska območja in meje

Morska območja in meje

Morska območja in meje

Morje delimo na odprto morje in obalno morje.

Obalno morje se deli na notranje morske vode in na teritorialno morje, ki ju deli temeljna črta.

Temeljna črta je črta srednjega nivoja nizkih nižjih vod ali ravna črta, ki zapira vhod v zaliv. Pri določanju temeljne črte teritorialnega morja, se kot del obalne štejejo tudi otoki in najbolj izpostavljene pristaniške zgradbe.

V Sloveniji temeljna črta še ni določena z natančnimi geografskimi koordinatami. Trenutno je določena zgolj opisno z definicijo notranjih morskih voda:

Notranje morske vode obsegajo morsko območje, ki se razteza od kopnega do temeljne črte. Notranje morske vode v Sloveniji obsegajo vsa pristanišča, zalive ter sidrišče koprskega pristanišča.

Teritorialno morje je območje med temeljno črto in mejno črto, v smeri odprtega morja. Običajno se razteza v širini 12 navtičnih milj.

Državna meja je zunanja meja teriotorialnega morja. V Sloveniji mejna črta ni odvisna od temeljne črte, ker je Tržaški zaliv ožji od 12 navtičnih milj (NM).

Odprto morje obsega vse dele morja, ki ne pripadajo notranjim morskim vodam ali teritorialnem morju.

Carinski obmejni pas na morju, je pas ozemlja, širine 5 km od morske obale (v notranjost) in morje od obale do zunanje meje teritorialnega morja.

Tagi:


NI komentarjev

Komentiraj